Bana ya Washington Tala Makambo borataki

pasteur Kondo wa Kondo


Le Pasteur Kondo wa Kondo

Bana ya Washington tango COCOSWA ezali kopesa bino communique mpo na ba evenements oyo ezali koleka na Etat na biso ya Washington esengeli ko participaka mpo mokolo mosusu bokoya ko rater makambo misusu ya minene ndenge bo rater evenement ya Vendredi na Samedi awa na Washington, USA

Communaute Congolaise ya Etat de Washington epesi pasteur Diamant Nkembo na staff na ye na eglise de la foi, esperance et amour merci mingi mpo na kobengisa pasteur ya munene na kombo ya Rev. Kondo wa Kondo mpo na interer ya communaute na biso.

Botala mua ba video totie awa mpo na ba oyo bayaki te ou bien ba oyo balingi lisusu ko se rappeler na makambo pasteur alobaki.

fresh wine


by Bliss Drive Review
LA COCOSWA