The Fresh Wine (Vinio ya sika)

Bana ya Washington Nzambe azali malamu annee oyo ya 2014 ekosila kaka boye te Nzambe asepeli kopambola biso na ba conferences awa na Etat na biso ya Washington. Apres conference ya ba Champions Impact sikoyo tozali na conference mosusu oyo bandeko na biso ya “The Christian Church of Faith, Hope and Love” oyo ekambami na titulaire le Rev. Pasteur Diamant Malutama Nkembo.

Date: Du 17 au 19 Octobre 2014 na 17 heures

Adresse: 325 North 125th Street Seattle, WA 98133 (USA)

Phone: 425-293-5311            E-mail: diamantnkembo@gmail.com

Bana ya Washington na invitation tozali na Rev. Pasteur Kondo wa Kondo ye azali kowuta na RDC azali mosakoli monene ba oyo bayebi ye te to nanu bamona ye to koyoka ye te batala mua extrait ya video oyo:

Ndeko moyembi monene na kombo ya Audit Kabangu oyo afandi na Grande Bretagne akoya mpe koyembela Nzambe mpo na ko adorer ye na lolenge ya likolo ba oyo nanu bayoka ye te bolanda mua extrait oyo:

Bana ya Washington opportunite ya boye eyaka mingi te yango wana nabondeli bino tozala ebele mpo na benediction na biso moko. Tozali kosala yango mpo na pasteur Diamant te ou bien mpo na eglise oyo ye azali kokamba te mais tozali kosala yango d’abord mpo na biso moko mpo na bomoyi na biso moko. Tozala ebele kaka ndenge tolakisaka bolingo na biso bisika nioso oyo tozalaka.

Ngai moko President Wemba-koy Okonda na bureau ya COCOSWA tokozala wana mpo na lokumu ya Nzambe oyo azali na bomoi. Tika ete communaute congolaise ya Washington epambolama lisusu makasi.

 

 


by Bliss Drive Review
LA COCOSWA