Conference of Champions

cocha3

Bana ya Washington tobengisami biso nioso na Conference ya monene ekosalema du 03 Octobre au 05 Octobre 2014 awa na Washington, USA epai ya bandeko na biso les champions

Adresse: 336 2nd Ave. S. Kent, WA 98032
Contacte: 206-697-8375 / 206-596-6109

apotre John

Bandeko toya mingi mpo bapaya bakowuta mosika lokola Apotre John Eshiba de Chicago akozala na ndeko na biso Moise Matuta oyo awuti na RDC akozala mpe akobinisa biso mabina ya sika oyo ewuti kobima mikolo oyo kaka mpo na lokumu na Nzambe.

Note Bien aussi que ndeko Moise Matuta ayaki mpe na ba CDs

moise matuta

na ba videos na ye awuti kobimisa sikoyo. DVD ezali concert oyo abetaki na SUISSE suka na video. Tango bokoya na conference botuna na Rev. pasteur Nehemie ba DVDs na CDs. DVD ezali kotekama na $20.00 dollars mpe CD ezali kotekama na $15.00 dollars (bongisaka deja $35 dollars). CD wana soki ozali kobeta yango na motuka na yo ozali koyoka neti ozali kosolola na ange Gabrielle makambo na yo oyebisaki Nzambe. DVD tango ozali kotala yango ozali ko sentir neti ozali kobina na ba Cheribins mpo na lokumu na Nzambe.

Nehemie mabengi

Makambo yango toyebisi bino boya koloba te que tobombelaki bino secret. Boya kobina elongo na ndeko Moise Matuta LIVE. Ngai kutu nazuaki deja photo na ndeko Moise Matuta ebongo yo??? kie kie kie kie ko rater occasion oyo te mpo awa na Washington bayaka mingi te yango wana nalobi profitez-en.

Mpo na ba oyo bayebi ndeko Moise Matuta te batala video oyo natie awa na nse mpo bayeba ye malamu malamu.


by Bliss Drive Review
LA COCOSWA